Aktualitātes

 • Rudens svētki.

  Pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' 22. oktobrī tika svinēti rudens svētki. Mūsu grupiņu ''zvaniņi'' un ''pozdiņas'', jautri svinēja rudens svētkus ar rotaļām dziesmām un tautasdziesmām. Svētkos piedalījās arī bērnu vecāki.

  Pie bērniem svētku nobeigumā viesojās ''ezītis'' un atnesa groziņā rudens garšīgus pārsteigumus. Pasākumā valdīja jautra un sirsnīga atmosfēra.

 • Starptautiskā skolotāju diena.

  5. oktobrī mūsu iestādes aktu zālē norisinājās skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums. Tajā ar mūziku un apsveikuma vārdiem tika sveikti sekojošie pedagoģi ar pateicības rakstiem no Daugavpils Izglītības pārvaldes; Svetlana Naruševiča - par rezultatīvu mācību procesu, Alīna Viršuta - par draudzīgu mācību vides veidošanu un Ina Vasiļjeva - par pedagoga metodisko un sociālo kompetenču attīstību.

  Svinīgajā pasākumā arī tika pasniegti pateicības raksti par atbildīgu un godprātīgu darbu, iestādes sekretārei Diānai Dorofejevai, vecākajai pavārei Natālijai Jakovļevai un auklitēm Ritai Beskinai, Nadeždai Sokolovai, Gaļinai Teležņikovai.

  Iestādes administrācija sirsnīgi pateicas par rūpēm un atsaucību darbā ar bērniem!

 • Miķeļītis klāt.

  Š.g. 29.septembrī mūsu izglītības iestādē “Rozīte” sākās ar jautru mūziku. Kā jau ik gadu, bērnudārzs sarīkoja svinīgo “Miķeļdienas gadatirgu”.Sapulcējušies iestādes laukumā, bērni sagaidīja gādīgo “Miķeļa saimnieci”. Ar skanīgām dziesmām un dejām. Kā īstā gadatirgū pie mums viesojās arī pats “Miķelītis”, kurš ar savu “zirdziņu” aizveda mūs pēc rudens gardumiem. Bērni tirdziņā pārdeva un arī pirka dažādus kārumus. Gadatirgus noskaņās visi mielojās ar dažādiem cienastiem, skandēja tautasdziesmas, griezās jautrās dejās un rotaļās.

 • Tikšanās ar Lindu Vingri.

  22. septembrī mūsu iestādē notika vecāku kopsapulce, kura tika veltīta bērnu adoptācijas jautājumiem. Uz sarīkoto sapulci tika aicināta mūsu Daugavpils izglītības pārvaldes psiholoģe Linda Vingre, un iepazīstināja ar specifiskajiem adoptācijas procesiem.

  Mazulis sāk apmeklēt bērnudārzu . Kā viņš iekļausies jaunajā sociālajā vidē ar prieku, negribīgi vai ar asarām? Tas satrauc ne tikai pašu bērnu, bet arī viņa vecākus un skolotājus.

  Lai adoptācijas process būtu veiksmīgāks, svarīgi jau tā sākumā izzināt katra audzēkņa individuālās vajadzības un vecāku intereses, var veidoties pozitīva saskarsme ar bērnu un viņa vecākiem. Izzinot bērnu saskarsmes īpatnības adoptācijas procesa sākumā, īpašu uzmanību jāpievērš šādiem aspektiem;

  Bērna emocionālajam stāvoklim, kas liecina par viņa labsajūtu

  Mazuļa aktivitātēm, spējai iesaistīties rotaļās ar citiem. Mazuļi tiecas rotaļāties otra tuvumā, nevis ar otru. Attiecībās ar vienaudžiem ļauj apgūt un vingrināt valodu un sociālās iemaņas.

  Attieksmei pret bērniem un pieaugušajiem, tā mēdz būt ieinteresēta, neitrāla, negatīva.

  Valodai, kas palīdz bērnam sadarboties, izteikt savas izjūtas. Daži adoptācijas procesa sākumā nerunā, citi piedalās pieaugušo un vienaudžu sarunās.

  Bērnu vajadzībai pēc saskarsmes, kas izpaužas kopīgās darbībās ar pieaugušajiem, mazāk ar bērniem.

  Sirsnīģi pateicamies Lindai Vingrei par tik interesantu un aizraujošu tēmas izklāstu. Ceram uz nākotnes sadarbību arī turpmāk.

 • Tikšanās ar skolu skolotājiem.

  16. septembrī mūsu iestādē viesojās 13, 15, 11. skolu pedagoģi. Sapulce tika organizēta sagatavošanas grupu vecākiem.

  Sanāksmē tika izdiskutēti jautājumi par skolas gaitām, nepieciešamajām iemaņām un bērnu gatavību skolai. Skolu skolotāji organizēja arī nelielus bērnu uzstāšanās koncertiņus, ar ludziņas iestudējumu ''man skolā jāiet''un 13. skolas audzēkņi demonstrēja dziesmu uz akardeona. Sapulcē valdīja ļoti laba atmosfēra un pozitīvs noskaņojums. Pateicamies skolu skolotājiem par laipnību un atsaucību. Ceram arī uz sadarbību arī nākošgad.

 • Eiropas sporta nedēļa ''Rozītē''.

  Eiropas sporta nedēļai sākoties, mūsu Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestadē 7.septembrī norisinājās sporta aktivitātes sagatavošanas grupas bērniem , kurā piedalījās 43 bērni, no vienas grupiņas bija pasākums ''Jūrnieku ceļojums'', bet no otras '' Pa meža taciņu - jautrās stafetes''.

  Dienas pirmajā pusē mēs viesojāmies pie mazajiem jūrniekiem, kuri mums rādīja savus sportiskos ceļojumus. Jūrnieku ceļojums sākās ar iesildīšanos, vēlāk viņi meklēja jūras zeltu, sacentās virves pārvilkšanā, kur meitenes uzvarēja zēnus, sacentās skriešanā un lekšanā pāri salām, protams, tika atrasts arī noslēptais jūras zelts. Vēlāk mēs devāmies ciemos pie ''meža dzīvniekiem''. Bērni demonstrēja stafešu skrējienus, savā starpā sacentās ''zaķīši'', ''lapsēni'' un ''lācīši'', meklēja čiekurus, piedalījās dažādās sacensībās. Sacensību gars bērniem deva iedvesmu un pozitīvu emocionālu uzlādi. Sporta pasākuma laikā valdīja ļoti laba un pozitīva atmosfēra. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti nepieciešamas fiziskās aktivitātes, tādēļ bērns ir jāiesaista dažādās kustību aktivitātēs. Ar kustībām atdarinot redzēto, dzirdēto un piedzīvoto, bērns atklāsies noteiktā tēlā, iejutīsies tajā. Viņš kļūs atraisītāks arī savās jūtās, kas dos labu stimulu dzīvē nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Sirsnīgi pateicamies par jaukajām idejām mūsu iestādes skolotājām Valentīnai Grigorjevai, Tatjanai Ivanovai, Jeļenai Solovejai un Allai Sohņenko par radošajām idejām sporta veidotajās aktivitātēs.

 • Zinību diena.

  Daudzi pirmklasnieki ar smaidošām sejiņām devās uz skolu. Arī mūsu iestades audzēkņi aktīvi sagaidīja Zinību dienu. 1. septembrī bērni pulcējās iestādes laukumā uz svinīgo pasākumu. Pie mums ieradās jautrais klauns ar dažādām aktivitātēm. Pasākuma gaitā bērni dejoja, dziedāja, stāstīja kas notiek skolā un protams sagaidīja no klauna saldos pārsteigumus. Pasākuma beigās pie bērniem ieradās gudrais lācītis, kurš pastāstīja cik ir nepieciešami bērniem prast lasīt un rakstīt, un uzdeva skolotājām no burtiem izveidot mūsu iestādes nosaukumu ''Rozīte''. Pasakumā valdīja ļoti jautra un pozitīva noskaņa.

 • Mūsu krāšņā vasariņa.

  Jau rudens krāšņais ciemos nāk, bet mūsu iestādes bērni un pedagoģi joprojām sildās siltās atmiņās par mūsu jauki pavadīto vasariņu. Šovasar mūsu iestādē bērniem tika sarīkotas interesantas un jaukas izklaides. Jauki pavadījām laiku rīkotajā konkursā ''Smilšu fantāzijas'', atpūtāmies vērojot mūsu iestādes darbinieku rīkoto lelļu teātri, dārziņā audzējām dažādus dārzeņus, kā arī rīkojām dažādus pasākumus bērniem.

  Vasaras laiks ir pats jaukākais gadalaiks, tāpēc mūsu iestādes pedagoģi vienmēr rūpējas par bērnu aktivitātēm. Īpaši gribam pateikties skolotājai Inārai Filipskai, Vijai Antropei, Alīnai Viršutai par rīkoto iestādes leļlu teātri. Par mūsu iestādes darbību vasarā varat vērot sekojošā fotogalerijā.

 • Lai pilsētā vairojas labestība.

  Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestādes ''Rozīte'' kolektīvs sadarbībā ar Sarkanā krusta organizāciju šogad rīkoja labdarības akciju '' Lieldienas braukšus brauca, asnus veda vezumā''. 16. aprīlī mūsu iestādes darbinieki apmeklēja Sociālās aprūpes dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šajā centrā šogad tika ieviesta programma '' Es mācos gatavot sev ēst'', līdz ar to mūsu kolektīvs nolēma savākt produktu kārbas. Šī nav mūsu pirmā labdarības akcija. Sarkanā krusta pirmorganizācijā mēs jau esam kopš 2011.gada, pa šo laika posmu esam snieguši palīdzību vientuļajiem pensionāriem, bērniem invalīdiem un vientuļajām māmiņām. Sniedzam materiālo palīdzību Ziemassvētkos un Lieldienās meitenei Anastasijai Kaštaļjanei, kura slimības dēļ divus gadus atradās komas stāvoklī un pašlaik meitenei ir nepieciešami dārgi ratiņkrēsli. Ar Sociālās aprūpes dienas centru mēs aktīvi turpināsim sadarboties, jo mums katram ir jābūt izpalīdzīgam un atsaucīgam citam pret citu, tas arī ienesīs gaišu saules stariņu mūsu skaistajā pilsētā Daugavpilī.

 • Pīks un Pīka 2015.

  23. aprīlī mūsu iestādes audzēkņi Marks Čenicovs, Anastasija Osipova, Artjoms Kazanovs un Karina Giloveiņa piedalījās pilsētas organizētajā pasākumā ''Pīks un Pīka''. Apsveicam mūsu konkursantus ar iegūtajiem diplomiem. Pateicamies mūzikas skolotājām Eleonorai Lipskai un Lidijai Breskai par bērnu sagatavošanu konkursam.