Aktualitātes

 • Zinību diena.

  Daudzi pirmklasnieki ar smaidošām sejiņām devās uz skolu. Arī mūsu iestades audzēkņi aktīvi sagaidīja Zinību dienu. 1. septembrī bērni pulcējās iestādes laukumā uz svinīgo pasākumu. Pie mums ieradās jautrais klauns ar dažādām aktivitātēm. Pasākuma gaitā bērni dejoja, dziedāja, stāstīja kas notiek skolā un protams sagaidīja no klauna saldos pārsteigumus. Pasākuma beigās pie bērniem ieradās gudrais lācītis, kurš pastāstīja cik ir nepieciešami bērniem prast lasīt un rakstīt, un uzdeva skolotājām no burtiem izveidot mūsu iestādes nosaukumu ''Rozīte''. Pasakumā valdīja ļoti jautra un pozitīva noskaņa.

 • Mūsu krāšņā vasariņa.

  Jau rudens krāšņais ciemos nāk, bet mūsu iestādes bērni un pedagoģi joprojām sildās siltās atmiņās par mūsu jauki pavadīto vasariņu. Šovasar mūsu iestādē bērniem tika sarīkotas interesantas un jaukas izklaides. Jauki pavadījām laiku rīkotajā konkursā ''Smilšu fantāzijas'', atpūtāmies vērojot mūsu iestādes darbinieku rīkoto lelļu teātri, dārziņā audzējām dažādus dārzeņus, kā arī rīkojām dažādus pasākumus bērniem.

  Vasaras laiks ir pats jaukākais gadalaiks, tāpēc mūsu iestādes pedagoģi vienmēr rūpējas par bērnu aktivitātēm. Īpaši gribam pateikties skolotājai Inārai Filipskai, Vijai Antropei, Alīnai Viršutai par rīkoto iestādes leļlu teātri. Par mūsu iestādes darbību vasarā varat vērot sekojošā fotogalerijā.

 • Lai pilsētā vairojas labestība.

  Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestādes ''Rozīte'' kolektīvs sadarbībā ar Sarkanā krusta organizāciju šogad rīkoja labdarības akciju '' Lieldienas braukšus brauca, asnus veda vezumā''. 16. aprīlī mūsu iestādes darbinieki apmeklēja Sociālās aprūpes dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šajā centrā šogad tika ieviesta programma '' Es mācos gatavot sev ēst'', līdz ar to mūsu kolektīvs nolēma savākt produktu kārbas. Šī nav mūsu pirmā labdarības akcija. Sarkanā krusta pirmorganizācijā mēs jau esam kopš 2011.gada, pa šo laika posmu esam snieguši palīdzību vientuļajiem pensionāriem, bērniem invalīdiem un vientuļajām māmiņām. Sniedzam materiālo palīdzību Ziemassvētkos un Lieldienās meitenei Anastasijai Kaštaļjanei, kura slimības dēļ divus gadus atradās komas stāvoklī un pašlaik meitenei ir nepieciešami dārgi ratiņkrēsli. Ar Sociālās aprūpes dienas centru mēs aktīvi turpināsim sadarboties, jo mums katram ir jābūt izpalīdzīgam un atsaucīgam citam pret citu, tas arī ienesīs gaišu saules stariņu mūsu skaistajā pilsētā Daugavpilī.

 • Pīks un Pīka 2015.

  23. aprīlī mūsu iestādes audzēkņi Marks Čenicovs, Anastasija Osipova, Artjoms Kazanovs un Karina Giloveiņa piedalījās pilsētas organizētajā pasākumā ''Pīks un Pīka''. Apsveicam mūsu konkursantus ar iegūtajiem diplomiem. Pateicamies mūzikas skolotājām Eleonorai Lipskai un Lidijai Breskai par bērnu sagatavošanu konkursam.

 • Mūsu kaimiņi baltkrievi.

  17. aprīlī iestādi apmeklēja mūsu kaimiņvalsts baltkrievijas pārstāvji, kuri aktīvi darbojas Daugavpils Ķīmiķu sporta pilī baltkrievu centrā; Jeva Mališeva, Anastasija Mališeva, Žanna Beļavska, Irina Jakušonoka. Mūsu sagatavošanas grupu bērni tika iepazīstināti ar baltkrievu tradīcijām, pasakām, dzejoļiem, dziesmām un , protams, jautro nacionālo rotaļu''Spilventiņš''. Ceram arī uz nākotnes aktīvu sadarbību ar mūsu kaimiņavalsts pārstāvjiem.

 • Nāc nākdama liela diena.

  Šogad mūsu iestādes audzēkņi ļoti jautri sagaidīja un nosvinēja gaišos un priecīgos lieldienu svētkus. Visu nedēļu bērni gatavoja lieldienu gailītim dažādus radošus lieldienu darbiņus un dzejolīšus. Kad viesos pie bērniem atnāca gailītis bērni gāja jautrās rotaļās, dziedāja dziesmas, deklamēja dzejolīšus un ripināja raibās olas. Gailītis atnāca pie bērniem ar garšīgu pārsteiguma groziņu. Vecāko un sagatavošanas grupu bērni un vecāki arī pārsteidza mūs ar savu kreativitāti, gatavojot dažādus skaistus lieldienu darinājumus. Svētkos valdīja ļoti priecīga un gaiša atmosfēra. Gaidīsim mūsu viesi arī nākošgad.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu mūzikas pedagogiem Eleonorai Lipskai un Lidijai Breskai, kā arī skolotājai Gunai Geikinai par aktīvu un radošu svētku gatavošanu.

 • Atvadas no ziemas.

  Februāra beigās mēs ar jautrām aktivitātēm un jautrībām atvadījāmies no ziemas. Iestādes mūzikas skolotāji un pedagogi sagatavoja bērniem ''Masļeņicas'' pasākumu.

  Viesojās pie mums Ragana, kura negribēja ziemu pavadīt un Jautrais Rūķis. Bērni pasākumā jautri dziedāja, rotaļājās, deklamēja dzejoļus un ēda garšīgas pankūkas.

 • Tikšanās ar bērnu rakstnieku Stanislavu Volodjko.

  27. februārī pie mums viesojās Daugavpils bērnu rakstnieks Stanislavs Volodjko. Sagatavošanas grupu bērni sagatavoja un deklamēja jaukus dzejoļus un dziesmas. Pateicamies mūsu viesim par sirsnīgu atmosfēras veidošanu. Gaidīsim ar nepacietību arī nākošgad pie mums ciemos.

 • Draudzības svētki ''Rozītē''.

  13. februārī mūsu izglītības iestādē ''Rūķīšu'' grupiņā, skolotājas Valentīna Grigorjeva un Tatjana Ivanova organizēja bērniem un vecākiem jautru izklaides pasākumu ''Mēs visi esam draugi''. Jautrā svētku atmosfērā bērni dziedāja dziesmas, skandināja dzejoļus, gāja rotaļās un stāstīja par draudzību. Svētkos valdīja jautra un mīļa atmosfēra. Paldies mūsu iestādes vecākiem par aktīvu piedalīšanos pirmsskolas organizētajos pasākumos.

 • Mans ģimenes ciltskoks.

  Šogad mūsu izglītības iestādē turpinās pedagogu iesāktais projekts '' Mans ģimenes ciltskoks". Visu februāra mēnesi 5. grupiņas skolotāja Vija Kovaļova un Marina Radiševska aktīvi darbojās ar bērniem un vecākiem tradīciju aizsākšanā. Rotaļnodarbībās bērni tika iepazīstināti ar ciltskoka veidošanu, un ko tas mums nozīmē. Toties vecāki kopā ar saviem bērniem veidoja pašatisītus plakātus ar saviem senčiem. Ļoti nozīmīgi ir zināt par saviem tuvākajiem radiniekiem un viņu nodarbošanos. Bērni ar lielu interesi veidoja stāstiņus par savām vecmāmiņām un vectētiņiem. Gribam pateikties pedagogiem Valentīnai Grigorjevai un Vijai Kovaļovai par iedvesmojošo ideju veidot vecākiem kopā ar bērniem "Ģimenes ciltskokus''.