Aktualitātes

 • Mēs visi no bernības esam

  Bērnudārza tuvināšana ģimenei nav iedomājama bez pārdomātas pirmsskolas iestādes un ģimenes sadarbīas, kas pamatos nodrošinātu bērna individualitātes un neatkārtojamības saglabāšanu.
 • Rotaļa un darbs apvieno

  Veselīga dzīvesveida veidošana bērniem, ir kā priekšnosacījums pilnvertīgai audzināšanai un attīstībai. Vesels dzīvespriecīgs bērns vienmēr ar lielu interesi piedalās dažādos darba procesos. Rotaļā bērns pārdzīvo veselu gammu jūtu, pārdzīvojumu un pārņem emocionālo stabilitāti.
 • Bērnu sportiskās izklaides "Rozītē"

  Siltajā, jaukajā vasaras periodā Daugavpils pilsētas 23. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā skan jautri bērnu smiekli, jo mūsu mazie resgaļi, aktīvi sportojot, pavada ik nedēļu.
 • Radošā vasariņa

  Vasaras periods - tas ir labvēlīgs laiks bērnu radošo un māksliniecisko spēju attīstīšanai, kam nepieciešama jauna savstarpēju attiecību starp bērnu un pieaugušo, kas veido pozitīvu sadarbību un partnerattiecības.
 • Sadarbības pasākumi starp skolu un pirmsskolu

  Katru gadu septembrī mūsu iestādē vienojas dažādu sākumskolu pedagoģi un stāsta vecākiem par savas skolas gaitām. Turpinot iesākto sadarbību mēs cenšamies stiprināt mūsu saites un rīkojam dažādus apmaiņas pasākumus.
 • Ceļojums uz "Ceriņu" bibliotēku.

  Katru gadu vecākās un sagatavošanas grupu bērni nāk ciemos pie grāmatām. Laipnie un atsaucīgie bibliotekāri ļoti viesmīlīgi uzņem mums savās telpās ar pārsteidošiem pasākumiem.
 • Mazo sportistu piedzīvojums!

  Mūsu iestādē katru gadu notiek sporta svētki mazajiem rezgaļiem, kur viņi dodas dažādos piedzīvojumos un jautri pavada laiku dažādās kustību aktivitātēs. Galvenais mūsu pieaugušo uzdevums ir pozitīvi ievadīt bērnus sporta pasaulē, lai nākotnē mūsu brašuļi izaugtu stalti, sportiski attīstīti bērni.
 • Jautrās rotaļnodarbības mūsu pirmsskolniekiem

  Ik ceturksni mūsu izglītības iestādē notiek izklaidējošas rotaļnodarbības mūsu mazajiem pirmsskolniekiem. Rotaļnodarbībās pedagoģi attīsta bērniem runu, uzmanību, sensoriku, atmiņu. Liela nozīme ir videi, kurā bērns atrodas. Bērni apgūst apkārtējo pasauli un iegūst pieredzi no apkārtējās vides - pieaugušajiem un viņu savstarpējām attiecībām; par lietām un to sakārtotību, sabiedrības un lietu mijiedarbību. Ja vide ir attīstoša, tad tajā bērns var būt pārveidotājs, radītājs.