Sadraudzības svētki.

 2017.g. 2. oktobrī mūsu pirmsskolas 8. grupas ''Podziņu'' audzēkņi kopā ar skolotājām Viju Antropi un Zoju Sergejevu aktīvi piedalījās ''Eiropas sporta nedēļai'' veltītajā pasākumā  ''Sadraudzības svētki'', kuru rīkoja Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi.

  Bērni sporta svētkos aktīvi piedalījās stafetēs un dažādās sporta aktivitātēs, kā arī žūrija vērtēja komandu sasniegumus. No šī oraganizētā pasākuma bērni guva lielu prieku, izbaudīja sacensību garu, uzlaboja prasmi vingrot, kā arī apzināt sevi kā daļu no komandas kas ir ļoti nepieciešams 5-6. gadīgajiem bērniem. Pasākuma noslēgumā bērni tika apbalvoti ar atzinības rakstiem, medaļām, un veselīgu augļu maltīti.

Sirsnīgi pateicamies 26. pirmsskolas izglītības iestādes ''Zīļuķi'' darbiniekiem par interesanti organizēto pasākumu.