Daugavpils pilsētas 23. un 20.pirmsskolas izglītības iestādes īstenoja Latviešu valodas aģentūras sadarbības projektu.

      Aprīļa mēnesī notika pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils pilsētas 23. un 20.pirmsskolas izglītības iestādi projekta (Nr.8.3.1.1/16/I/002) „Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9.apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”” ietvaros, kura mērķis ir profesionāli pilnveidoties, daloties pieredzē ar kolēģiem, kopīgi plānojot mācību procesu latviešu valodas apgūšanā bērniem, abpusēji vērojot kolēģu darbu un kopīgi reflektējot par procesu un rezultātu. Pasākumā piedalījās pa 10 pedagogiem un 20 izglītojamajiem no katras iestādes. 
Pieredzes pasākumā bija trīs aktivitātes. Pirmā aktivitāte – Metodiskā diena, notika 9.aprīlī Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādē, kuras laikā iestādes pedagogi iepazīstināja 20.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogus ar projekta „Mana latviešu valodas grāmatiņa” darbību un sadarbību ar vecākiem; dalījās pieredzē, kādas latviešu valodas mācīšanas metodes un paņēmienus izmanto pedagogi mazākumtautību bērnu māčīšanas procesā; demonstrēja rotaļnodarbību videomateriālu un kopīgi analizēja. Aktivitātes noslēgumā abu iestāžu pedagogi prezentēja pašgatavotās didaktiskās spēles, kuras izmanto latviešu valodas apguvei. Otrā aktivitāte – Radošā darbnīca „Nāc, nākdama Liela Diena”, notika 16.aprīlī Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē. Aktivitātē piedalījās izglītojamie un pedagogi no abām iestādēm. Bērniem tika piedāvāta aktivitāte „Lieldienu groziņu izgatavošana un krāsošana”. Groziņu izgatavošanas laikā bērni un pedagogi iemācījās divus dzejoļus par tām darbībām, ko viņi veica. Kad groziņi bija gatavi, pedagogi kopā ar bērniem izspēlēja muzikālu kustību rotaļu. Pēc rotaļas bērnus gaidīja pārsteigums, groziņos bija burtu olas, no kurām viņi labprāt salika vārdus par Lieldienu tēmu. Pēc tam gāja rotaļās par Lieldienām. Aktivitātes noslēgumā visi dalībnieki iemācījās dziesmu „Zaķim garas ausis”, izmantojot mnemotabulu. Ar dziesmas jautro skanējumu arī noslēdzās otrā aktivitāte. Trešā aktivitāte – Svētku svinēšana, notika aprīļa beigās Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādē. Aktivitātē piedalījās izglītojamie un pedagogi no abām iestādēm. Lieldienu svētku svinēšana notika ārā, ar latviešu Lieldienu dziesmām, ticējumiem, mīklām, latviešu tautas rotaļām, šūpošanos, olu ripināšanu, nešanu karotē, olu krāsošanu uz asfalta un citām rotaļām.
Apkopojot paveikto darbu un gūto pieredzi, mūsu iestādes pedagogi atzinīgi novērtēja tādu pasākumu lietderību un pateicas Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniecei V.Kazanovai un iestādes pedagogiem par sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī Latviešu valodas aģentūras darbiniekiem par sniegto iespēju piedalīties projektā. Arī bērniem ļoti patika apciemot citu pirmsskolas izglītības iestādi, kopīgi darboties un komunicēt ar vienaudžiem.