Dāvāsim pavasara siltumu.

    Š.g. 30. aprīlī Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Rozīte’’ bērni un pedagogi Latvijas Sarkanā krusta programmas ietvaros ar devīzi “dāvāsim pavasara siltumu” devās uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Sadarbojoties ar Latvijas Sarkanā krusta organizāciju, 23.pirmsskolas izglītības iestāde jau ne pirmo gadu rīko šāda veida akcijas. Šogad programmas ietvaros mūsu pedagogi un bērni izveidoja koncertprogrammu iestādes iemītniekiem. Programmā tika skandētas dziesmas un dzejoļi par pavasari un Lieldienām, kā arī notika uzstāšanās ar lustīgām dejām. Koncertprogrammas noslēgumā svinīgi tika pasniegti mūsu iestādes sagatavoti klinģeri. Mēs ļoti lepojamies, ka esam saglabājuši mūsu tradīciju darboties Latvijas Sarkanā krusta organizētajos pasākumos, kur arī aktīvi ir iesaistīti bērni un vecāki, jo bērniem jau no mazotnes ir jāveido labsirdība un atsaucība palīdzēt citiem, kā arī būt iejūtīgiem pret cilvēkiem, kuriem veselība sagādā problēmas. Sirsnīgi pateicamies visiem darbiniekiem, bērniem un vecākiem par aktīvu iesaistīšanos Latvijas Sarkanā krusta organizētajos pasākumos!