Dzimtās valodas diena 2019.

  1. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību.

Nu jau kā tradīcija mūsu pirmsskolā ir izveidojušies tematiskie pasākumi veltīti UNESCO starptautiskajām svinamajām dienām. Šogad, sagaidot Dzimtās valodas dienu, sagatvošanas grupiņās bērni runāja par to ,,Cik dažādi mēs esam“ ka mums visus atšķir dzimtā valoda, bērni ar lielu interesi diskutēja par valodu dažadību. Pasākuma nogalē bērniem tika organizēta spēle ''Mēmais šovs'', kura laikā arī secināja ka ar valodas palīdzību ir vieglāk sazināties un cik valoda katram no mums ir nozīmīga.