Kopā mēs visu varam.

   Mūsu iestāde ‘’Rozīte’’ kopš 2019. gada ir iesaitījusies projektā ‘’Darbīgās kopienas’’, kas tiek īstenots sadarbībā ar British Council pārstavniecību Latvijā. Mūsu uzdevums ir iesaistīt vecākus, bērnus , darbiniekus dažadās brīvprātīgās aktivitātēs un aktīvi sadarboties ar Ķīmiķu rajona organizācijām un iestādēm. Projekta ietvaros tika atvērts bērnu un jauniešu centrs ‘’Mezgls’’, kurš atrodas ļoti tuvu mūsu iestādei uz kuru bērni var iet savā brīvajā laikā un darboties kopā ar vecākiem. Mūsu pilsētai Daugavpilij šogad ir 745.gadi, tāpēc mūsu iestādes vecāki, darbinieki un bērni mūsu pilsētai dāvināja dāvanas – tika izveidotas puķu dobes pie ‘’Gulbju laboratorijas’’ un ‘’Ceriņu bibliotēkas’’, kā arī pagalmos pie vientuļo pensionāru logiem. Vecāki ar bērniem pagalmos un pie centra ‘’Mezgls’’ zīmēja pilsētas simbolu kaijas. Aktivitātes turpināsies līdz 2021. gadam.

Sirsnīgi pateicamies mūsu darbiniekiem, vecākiem un bērniem par aktīvu iesaistīšanos projektā.