Lielā talka ''Rozītē''.

   27. aprīlī mūsu pirmsskolā ''Rozīte'' notika talka, kuras laikā ''Podziņu'' grupas bērni ar iestādes darbiniekiem labiekārtoja mūsu teritoriju, tika iestādīti jauni krūmi, labiekārtots sakņu dārzs un sakopta teritorija. Skolotāja Vija Antrope teritorijas kopšanas  laikā kopā ar bērniem pārrunāja talkas būtību, noskaidroja, ko darīt, lai neradītu atkritumus dabai, un ka mēs varam palīdzēt būt tīrākai mūsu zemītei. Sirsnīgi pateicamies mūsu talciniekiem par teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu.