Mazas rokas lielai Latvijai.

  Latvijas dzimšanas dienas svinībām mācību gada darba plānā šogad tika atvēlēts vesels mēnesis. Bērni padziļināti pētīja un iepazina Latvijas dabu, novadus un pilsētas, valsts simboliku un rakstus.

     Šogad par godu mūsu valsts 101 dzimšanas dienai aicinājām vecāko un sagatavošanas grupu bērnus bērnudārza pagalmā iedegt svecīti, un visiem kopā izveidot Latvijas kontūru.

      Svinīgajā pasākumā bērni droši skandināja dzejoļus, skanīgi dziedāja un jautri dejoja, iepriecinot sevi un koncerta dalībniekus.

      Paldies skolotājām  par sarūpētajām jaunām sirsnīgām dziesmām un bērnudārza kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu Dzimteni.