Miķeļdienas gadatirgus ''Rozītē''.

Miķeļi gaidīju,

Kā savu brāli,

Tas deva malciņu,

 Tas kumosiņu.

    Jau no paša rita mūsu iestadē valdīja rosība un radošs satraukums, bērni un skolotājas gatavojās lielajam ''Miķeļdienas tirgum''. Pirmsskolas izglītības iestādes pagalmā bija izveidots tirdziņš.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas tradīcijām, īstenojot bilingvālo izglītību. Caur kopīgām dziesmām, jautrām dejām, mīklu minēšanu ar Miķeli  izdziedājām latviešu tautas folkloras dziesmas, atcerējāmies latviešu tautas ticējumus, kas veltīti rudenim un rudens bagātībām. Ar Rūķi un Ezīti devāmies jautrās atrakcijās, attēlojām rudens ražas vakšanas darbus. Lustīgās dziesmiņas ''Uz tirdziņu''pavadībā mēs ar jauno zirdziņu devāmies uz Miķeļdienas tirdziņu, kur bērni par "Rozītes eiro naudiņu'' varēja iegadaties dažadus gardumus.