Mūsu aizraujošā ekskursija uz parku.

    11. oktobrī mūsu ‘’Rūķīšu’’ grupiņas bērni devās uz Ķīmiķu rajona Gubiščes ezera parku. Bērni ar lielāko interesi pētīja kokus kuri neaug mūsu bērnudārza teritorijā, mērīja tos, meklēja atbilstošo lapiņu savam kokam, vēroja Gubiščes ezera iemītniekus. Šāda veida izglītojošās ekskursijas bērniem izraisa interesi par dabu, norisēm tajā un pētniecisko darbību. Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām V.Grigorjevai un T. Ivanovai par interesanti novadīto pasākumu.