Mūsu mīļās māmiņas.

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem 
Mātes siltā, mīļā sirds.

Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, ar pirmajiem ziediem nāk Māmiņas diena. Mūsu sveicieni un paldies visām māmiņām par visu: par asaru uz vaiga, ko dienas steigā nepamanām, par bēdu, kuru māmiņas prot klusi salocīt, par gaišu smaidu, kurš tiek dienām apkārt vīts! SVEICAM VISAS MĀMIŅAS MĀTES DIENĀ!