Par mums

23. pirmsskolas izglītības iestāde savas durvis vēra 1967. gada 7. decembrī.

Iestāde ir paredzēta 12 grupām. Iestādē ir telpas četrām agrīna vecuma bērnu grupām un astoņām pirmsskolas vecumgrupām.

No 1967. gada līdz 1993. gadam iestāde bija Padomju Savienības ķīmiskās ražošanas ministrijas pakļautībā. No 1993. gada iestāde ir Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pakļautībā. No 2012. gada mūsu pirmsskolas izglītības iestāde ir Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pakļautībā.

Nosaukumu “Rozīte” tam deva pirmā iestādes vadītāja Janina Dimpere. Viņai ļoti patika puķes un tāpēc iestādi nosauca puķu karalienes vārdā. Pateicoties viņai iestādes teritorijā parādījās ļoti daudz puķu dobju. Šo tradīciju turpināja arī Ņina Vaismane un turpina arī tagadējā vadītāja Valentīna Karpova, kura iestādi vada jau 22 gadus.

Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Smilšu ielā 100, ķīmiķu mikrorajona centrā, blakus Gubiščes ezeram un Kultūras un Sporta namam. Pirmsskolas izglītības iestādi iekļauj dzīvojamās mājas, veikali un citas sabiedriskās iestādes. Bērnudārzam ir liela teritorija, kura aprīkota ar nojumēm, rotaļu laukumiem katrai grupai un sporta laukumiem. Teritoriju rotā daudzas puķu dobes, augļu dārzs, dažādi koki un krūmi. Iestādē strādā un rūpējas par bērnu labklājību 56 darbinieki, no tiem 28 pedagoģiskais personāls. Pašlaik iestādi apmeklē 252 bērni.

Iestādes darbības laikā uz skolu ir aizvadīti vairāk nekā 2250 bērnu.

1998. gadā, kad valstī bija augsts bezdarba līmenis un daudzi vecāki nespēja bērnus sagatavot skolas gaitu uzsākšanai. Uz iestādes bāzes tika atvērts pilsētā pirmais konsultatīvais centrs, kurš darbojās 6 gadus. Šajā laikā centrā darbojās 2 grupas, kurās bērni bez maksas tika sagatavoti pamatizglītības apguvei.

2006. gadā tika uzrakstīts projekts un ar Bērnu un ģimenes lietu Ministrijas un pilsētas Domes finansiālu atbalstu tika atvērts “Bērnu rotaļu un attīstības centrs”. Bērni bez maksas varēja apmeklēt centru, pavadīt laiku rotaļās un interesantās nodarbībās.

2008. gadā rodās  pieprasījums pēc bērnu vietām iestādē, rodās lielas rindas uz pirmsskolas iestādi. Rotaļu un attīstības centrs tika slēgts un šajās telpās tika atvērta jauna grupa agrīna vecuma bērniem.

Pašlaik iestādē atkal ir 4 agrīna vecuma grupas un 8 pirmsskolas vecuma grupas. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu. Programmas satura realizācija tiek organizēta rotaļnodarbību veidā bērnu dzimtajā valodā, izmantojot arī latviešu valodu. Vidējās, vecākajās un sagatavošanas grupās ar bērniem strādā latviešu valodas skolotāja, kā arī darbojas  angļu valodas pulciņš.

Iestādes kolektīvs nemitīgi rūpējas par bērnu labklājību un pastāvīgi meklē iespējas bērnu dzīves uzlabošanai iestādē. Iestāde sadarbojas ar mikrorajona bērnu bibliotēku, 11., 13., 15. vidusskolām un Krievu liceju, kā arī ar bērnu vecākiem, uztur godā latviešu tautas tradīcijas un veicina tradīciju saglabāšanu sabiedrībā. Visos svētkos tiek  aicināti bērnu vecāki, tiek rīkoti svētki vecākiem – Māmiņu, vecmāmiņu un vīriešu dienas, dažādi konkursi un tematiskie vakari. Iestādes audzēķņi vienmēr piedalās pilsētas rīkotajos konkursos un pasākumos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu fiziskajai attistībai, bieži tiek rīkotas sporta izklaides un svētki, pastāvīgi tiek iegādāts visdažādākais sporta spēļu inventārs, kā arī pedagogi paši šim darbam pieliek savu izdomu un prasmes.

Pedagogi katru gadu rīko atklātās nodarbības un dalāš sava darba pieredzē ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī apmeklē citas pirmsskolas iestādes, papildina savu darba kvalifikāciju dažādos kursos, semināros un metodiskjajās apvienībās.