Februāris 2019.

''Metenīša palaidnības,, izklaides pasākums bērniem.

Draudzības svētki.

,,Lasītmācīšanas prieks pirmsskolā,, atklātais pasākums pedagogiem.

Dzimtās valodas diena.