Marts 2019.

''Runāsim ar prieku'' dalīšanās darba pieredzē pedagogiem - iestādes logopēde.

Teātra nedēļa.

Pasaules ūdens diena. UNESCO svinamās dienas.

''Rozītes no lentēm'' darba pieredzes popularizēšana.