Aprīlis 2019.

''Ak, jaukās Lieldieniņas klāt''.

Pedagogu meistardarbnīcas ''Rozītes no lentēm'',

''Kineziologija bērniem''.

Iestādes darbība projektā ''Kompetenču pieeja mācību saturā''.