Janvāris 2020.

Projekta ''Darbīgās kopienas'' sanāksme.

Atvadīšanās no ziemassvētku eglītes.

 Projekta ''Darbīgās kopienas''  svinīgā resursu centra atklāšana - ģimeņu iesaiste.

Puķīšu grupas viktorīna bērniem un vecākiem '' Gudrīšu skoliņa''.