Pasākumi

 • Jūnijs-Jūlijs- Augusts 2018.

  Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

  ''Līgo, līgo'' svētku koncertprogramma.

  ''Zaļais teātris''.

  ''Varavīksnes svētki''.

  ''Ūdens svētki''.

  Bērnu zīmējumu izstāde '' Mana jaukā vasariņa''.

  Smilšu figūru konkurss.

  Ogu svētki.

 • Maijs 2018.

  Bērnu rītiņi ''Mana mīļā māmulīte''.

  Bērnu rokdarbu izstāde ''Dāvana māmiņai''.

  Izlaiduma balles ''Paliec sveiks bērnudārzs''.

 • Aprīlis 2018.

  Lieldienu akcija ''No sirds uz sirdi'', sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta organizāciju.

  ''Nāc nākdama liela diena'' bērnu darbiņu izstāde.

  ''Pavasaris klāt'' koncertprogrammas bērniem.

  Pozitīvā uzvedība- rotaļnodarbību cikls.

 • Janvāris 2018.

  Atvadas no eglītes.

  Atklātās rotaļnodarbības vecākiem ''Draugi esam mēs''.

  Radošo darbu izstāde ''Ziemas brīnumi''.

 • Novembris 2017.

  Bērnu zīmējumu izstāde ''Mana Latvija ir skaistākā uz pasaules''.

  Koncertprogrammas veltītas Latvijas dzimšanas dienai.

  Fotoizstādes ''Skaistākās vietas Latvijā''.

 • Oktobris 2017

  Pasaules skolotāju diena.

  Roku mazgāšanas diena.

  Rudens balles 2017.

  ''Sadraudzības svētki'' ciemos pie ''Zīļuķiem''.

 • Septembris 2017.

  Zinību diena.

  Bērnu un vecāku izstāde ''Rudens veltes''.

  Radošo atklātnīšu diena '' Mans tētis pats stiprākais uz pasaules''