Pasākumi

 • Pasākumi aprīlim.

  Piedalīšanās zīmējumu konkursā "Balticovo"

  Astrīdas Lindgrēnes daiļrades konkurss "Karlsons Daugavpilī''

  Pasākums pilsētas pedagoģiem "Galda spēles konstruēšanas apmacībai"

  Pidalīšanās mazo izpildītāju konursā "Pīks un Pīka"

  Lieldienu darbiņu izstade

  "Lieldienas klāt".

 • Pasākumi martam.

  Teātra dienas. Bērnu ludziņu iestudējumi.

  Putnu dienas.

  Radošās darbnīcas. "Putni atlidoja"

  Dzejas pasaulē uzstāšanās Krievu kultūras centrā "S.Mihalkova dzejoļi.

 • Pasākumi februārim.

  Sporta svētki jaunākā vecuma bērniem "Esmu veikls un atjautīgs".

  Sadarbības seminārs ar sākumskolas pedagoģiem.

  Draudzības svētki.

  Meteņi.

  Masļeņica.

 • Pasākumi janvārim

  "Atvadīšanās no eglītes".

  Sporta pasākumi jaunākā vecuma bērniem

  "Esmu veikls un drošs"

  Atklātās nodarbības

  "Konstruēšana kā sensorikas attīstītāja"

  "Lasītprasmes attīstīšana rotaļnodarbībā"

  "Netradicionālie paņēmieni bērniem vizuālajā

  mākslā"

  "Pasaka, pasaciņa" bērnu iestudējums.