Pasākumi

 • Pasākumi februārim.

  Sporta svētki jaunākā vecuma bērniem "Esmu veikls un atjautīgs".

  Sadarbības seminārs ar sākumskolas pedagoģiem.

  Draudzības svētki.

  Meteņi.

  Masļeņica.

 • Pasākumi janvārim

  "Atvadīšanās no eglītes".

  Sporta pasākumi jaunākā vecuma bērniem

  "Esmu veikls un drošs"

  Atklātās nodarbības

  "Konstruēšana kā sensorikas attīstītāja"

  "Lasītprasmes attīstīšana rotaļnodarbībā"

  "Netradicionālie paņēmieni bērniem vizuālajā

  mākslā"

  "Pasaka, pasaciņa" bērnu iestudējums.