Pedagogi

Tik valdzinoši var būt mazi sīkumi!

Tads nieks un diena smaida.

Liegs pieskiens, vai  kā mīļs runcis vietā pateikts vārds,

Ir labi, ja ir apkārt siltums tāds un apziņa – par Tevi domā kāds.

Mūsu iestādes pedagoģi kopš 2010.g. aktīvi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Šajā projektā mūsu pedagoģi paaugstina savu kvalifikāciju, radoši pilnveidojas un dalās savā pieredzē  ar citiem pedagoģiem. 2012. gadā mūsu skolotājas veiksmīgi  ar bērniem piedalījās metodiskajā apvienībā „Mākslas darbi no otrreizējām izejvielām”.

Katru gadu mūsu pedagoģi ceļ savas profesionālās zināsanas, lai mūsu bērniem katra diena būtu kā liels un jauks pārsteigums.

Mūsu pedagoģi

1 grupa -   J.Memļuka- Golovļova un A.Beļašova

2 grupa –  G.Gabrāne un J.Livča

3 grupa -  T.Sloboda un G.Jurčonoka

4 grupa -  I. Vasiļjeva un K. Visocka

5 grupa -  V. Kovaļova un I.Trofimova

6 grupa -  S. Naruševiča un M.Radiševska

7 grupa -  V. Grigorjeva un T.Ivanova

8 grupa -  V. Antrope un Z.Sergejeva

9 grupa -  I. Filipska un A.Viršuta

10 grupa – J.Sokolova un G. Vorotinska

11 grupa – N.Sahane un J.Oruba 

12 grupa – A. Sohnenko un J. Soloveja

Mūzikas skolotāji:

  • Eleonora Lipska
  • Lidija Breska.