Pilsētas atklātais pasākums.

    Ar silto pavasara elpu un skanīgajām putnu dziesmām, Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestādē 28. martā notika pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas pedagogiem ‘’Latviešu valodas apguve pirmsskolā – metodes un paņēmieni’’. Mūsu iestādes mazie iemītnieki viesus sveica ar jauku pavasara muzikālu sveicienu, kā arī bērni rādīja iestudēto pasaku ‘’Kā lācītis laimi meklēja’’. Pedagogiem bija iespēja ciemoties dažāda veuma – vidējā, vecākajā un sagatavošanas grupā uz atklātajām rotaļnodarbībām. Mūsu iestādē uz šodiendienu jau ir atvērtas piecas latviešu grupiņas, kuras realizē mazākumtautību bērniem vispārējo programmu un strādā pēc iegremdēšanās modeļa, kur pēc iespējas viss notiek latviešu valodā. Pirmsskolu pedagogi varēja vērot mūsu darba pieredzi. Atklātajās nodarbībās bērni demonstrēja savas zināšanas latviešu valodā. Pasākuma gaitā pedagogiem tika demonstrēta prezentācija ar dažādām darba metodēm latviešu valodas apmācībai, kā arī skolotāja Guna Vorotinska rādīja prezentāciju par darbu ar vecākiem ‘’Mana latviešu valodas grāmatiņa’’, kur vecāki kopā ar saviem bērniem majās pēc savas radošās izdomas veido grāmatiņas latviešu valodā.  Ar katru gadu darbs ir jāpadziļina un pēc iespējas vairāk jāizglīto vecāki par latviešu valodas pielietošanu ikdienā, tad bērnam būs daudz vieglāk mācīties uzsākot skolas gaitas.