Sargāsim sevi un citus! Būsim veseli!

     Šobrīd Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam. 

Šajā laikā cilvēkiem piemēroti drošības pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk  būtu iespējams ierobežot vīrusa izplatību. Mūsu uzdevums ir ievērot šos piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem ne tikai pret sevi, bet arī līdzcilvēkiem. Liela daļa iedzīvotāju šo laiku pavada mājās ar saviem bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā pieskatītu tos bērnus, kuru vecāki paši to nevar nodrošināt.

Rūpējoties par iestādes darbinieku aizsardzību, viens no ieteikumiem ir lietot sejas masku, bet diemžēl, tās šobrīd nav pieejamas. Tāpēc mūsu šuvēja Ņina Daņilova un auklīte Ludmila Ivanova maskas pagatavo pašu spēkiem, lai mazinātu risku infecēties, izveidojot papildus barjeru virs elpceļiem.

  Neaizmirsīsim, ka maska palīdzēs vien tad, ja izmantosim kombinācijā ar regulāru roku mazgāšanu un riskam pakļauto virsmu dezinficēšanu.

Sargāsim sevi un mums viss izdosies!