Saulainas un gaišas Lieldienas.

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien, 
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. 
Lieldienu saule lai atspīd arvien.

    Cienījamie vecāki, lai Jums gaišas un saulainas Lieldienas!