Sirsnīgi apsveicam!

 7. oktobrī mūsu iestādē tika apbalvota labākā mūsu pirmsskolas skolotāja, kura piedalījās konkursā ''Pedagoģiskās meistarības balva 2014''.

Konkursa laureāte Valentīna Grigorjeva saņēma pateicības rakstu par sasniegumiem labas prakses apkopošanā un popularizēšanā 2013/2014. mācību gadā.