Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!

Ik skolotājs ir burvis,

Jo sirdis atslēgt māk,

Lai tajās labestība

Un mīlestība nāk.

Ik skolotājs ir burvis

Un eņģelis mazliet, 

Jo, zināšanas sējot, 

cauri gadsimtiem spēj iet.

/M. Bārbele/

 Sirsnīgi sveicam mūsu iestādes pedagogus Skolotāju dienā!