Šogad aiziet uz skolu ''Rūķīšu'' un ''Varavīksnes'' grupu bērni.

   29. maijā mūsu ''Rozītē'' šogad notika izlaidums sagatavošanas grupu bērniem jaunā formātā. Izlaiduma balles sakarā ar Covid 19 situāciju Latvijā notika bez vecāku līdzdalības. 

Protams, neizpalika apsveikumi, mazi pārsteigumi, novēlējumi, dāvanas un garšīgi našķi. Bērni izlaidumā skandināja dziesmas dzejoļus un tika organizētas dažādas aktivitātes bērnu radošumam, kā arī saņēma medaļas par pirmsskolas pabeigšanu. Bērni atstāja mūsu bērnudārzam jauku pārsteiguma dāvanu- koku, kuru kopā ar bērniem iestādījām iestādes teritorijā, lai bērni ejot uz skolu garām mūsu iestādei ik gadu vērotu, kā tas aug kupls un stalts.

Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām Anitai Staskevičai, Inārai Filipskai, Valentīnai Grigorjevai, Tatjanai Ivanovai un auklītēm Ludmilai Semjonovai, Gaļinai Teležnikovai par izcilu bērnu sagatavotību skolas gaitas uzsākot.

Novēlam saviem mazajiem audzēkņiem jaukas, mīļas, atsaucīgas skolotājas uzsākot kompetenču pieejas īstenošanu skolās!