Vecīša palaidnības.

 22. janvārī mūsu pedagogi Natālija Sahane un Karina Visocka, organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu saviem kolēģiem ''Vecīša palaidnības''.

Rotaļnodarbībā tika izmantotas daudzas interesantas lasītmācīsanas metodes, bērni no strīpiņām un virvītēm veidoja burtus. Vārdā meklēja iztrūkstošo burtiņu, ar ķermeņa kustībām veidoja dažādus burtus, lika kopā zilbītes un veidoja vārdiņus. Organizētajā pasākumā valdīja sirsnīga un labvēlīga atmosfēra. Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām par interesanto rotaļnodarbību.