Aktualitātes

 • Eiropas jūdze 2022.

  Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, un aktivitātes norisināsies 5.jūnijā vairākās Eiropas un pasaules valstīs. Mēs piedāvājam katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā.Arī mūsu Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' bērni kopā ar iestādes darbiniekiemizvēlējās šo attālumu veikt skrienot, apkārt bērnudārzam 5 apļus ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu.Tas bērniem sagādāja prieku, gandarījumu un pozitīvas emocijas. Sirsnīgu pateicību par šogad organizētajām aktivitātēm izsakām, skolotājām Valentīnai Grigorjevai, Ingai Utānei un Karīnai Visockai.

 • Atvērto durvju dienas ''Rozītē''.

  Pavasaris atver savas durvis visam dzīvajam un neparastajam. Mums pašiem labprāt gribas doties ciemos, un tāpat gribas ciemiņus uzņemt pie sevis. No 2022.gada 6 aprīļa līdz 29.aprīlim mūsu iestādes grupu bērni gaidīja ciemos savus vecākus uz „Atvērto durvju dienu”.

  Ik vecāks tika mīļi gaidīts paviesoties vidē, kurā viņa bērns pavada lielāko dienas daļu. Paldies vecākiem, kuri bija klātesoši un apmeklēja pasākumu. Ikdiena bērnudārzā ir pilna dažādu noskaņu notikumiem – priecīgiem, zinātkāriem, domājošiem, neparedzamiem, un visiem notikumiem te ir vieta, visas situācijas top piepildītas. To arī sauc par dzīvi bērnudārzā, kurā savijas emociju un notikumu dzīpari dažādās nokrāsās.

  Atvēro durvju dienās mūsu pedagogi, bērni un vecāki kopā veidoja rotaļnodarbības, kurās daudz uzzināja jauna un prasmīgi iedziļinājās, pētīja, lasīja, vēroja, rakstīja un lasīja kopīgi atbilstoši jaunajam mācību saturam. Vecāki atzinās ka šobrīd mācību situācija ir manījusies un tā ir radoša, interesanta jo bērni paši izvirza tēmu un ko grib uzzināt par to bērniem ir motivācija uz mācīšanos.

 • Pasaules Veselības diena sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta organizāciju.

  7. aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta ‘’Veselības diena’’, arī šogad mūsu izglītības iestāde sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta jauniešu organizāciju atzīmēja šo dienu aktīvi sportojot, jo sportisks dzīvesveids ir jāieaudzina pozitīvi jau no mazotnes uz visu dzīvi, lai cilvēks būtu aktīvs un galvenais vesels.

  Sirsnīgi pateicamies Latvijas Sarkanā krusta jauniešu biedrībai par organizētajām sportiskajām aktivitātēm mūsu sagatavošanas grupu bērniem.

 • Pilsētas konkurss ''Ziedošie ziemassvētki''.

  Šogad mūsu Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās pilšētas organizētajā konkursā ''Ziedošie ziemassvētki''. Par mūsu kolektīva un bērnu radošajām idejām ieguvām 3. vietu. Izsakām sirsnīgu pateicību mūsu darbiniekiem , vecākiem un bērniem par aktīvu iesaistīšanos bērnudārza teritorijas rotāšanā.

 • Pilsētas atklātais pasākums '''Matemātisko spēju attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem kompetenču ietvaros''.

  21. janvārī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'', notika dalīšanās mūsu darba pieredzē ar pilsētas pedagogiem '''Matemātisko spēju attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem kompetenču ietvaros''. Pasākuma laikā mūsu ''mācīšanās kopienu'' pedagogi iepazīstināja ar savu darba pieredzi matemātisko spēju attīstīšanā pirmsskolas vecuma bērniem, liekot akcentu uz bērnu vecumposmu. Tika prezentētas prezentācijas par sava darba inovitātēm.

  Darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem svarīgākais:

  Bagātināt bērna sajūtu pieredzi un veicināt viņa attīstību tajā virzienā, kurā viņš ir visuzņēmīgākais. Tas, kas palaists garām bērnībā, turpmākos gados nav atgūstams.

  Izvēlēties bērna vecumam atbilstošākos paņēmienus izziņas darbības aktivizēšanai. Pirmsskolas vecumā tā ir rotaļu darbība, kas nodrošina bērna spēju un domāšanas attīstību. Arī sākumskolā mācību darbībās jāiekļauj spēles un rotaļas elementi, lai bērni ar interesi un veiksmīgāk apgūtu pamata matemātiskās iemaņas.

  Mūsu pedagogu pienākums ir organizēt vidi, kas rosinātu bērnus meklējumdarbībai, pētīšanai, radošam atklājumam, lai pozitīvas emocijas raisītu tieši pats darbības process. Dažādu dzīves situāciju modelēšana rotaļnodarbībā rosina risinājuma meklēšanu virzībā no priekšmetiskā uz loģisko, no konkrētā uz abstrakto.

  Sirsnīgu pateicību izsakām mūsu pedagogiem par ieguldīto darbu !

  Presentation1 (1).pptx

  Atklāta nodarbība Matematika II posms.pptx

  3.posms.pptx

 • Ziemassvētku burvību gaidot!

  Kad telpas piepilda piparkūku smarža un sapostas eglītes steidz ieņemt goda vietu, tad mūsu iestādi ''Rozīti'' pārņem burvestību gaisotne. Šur tur ir dzirdami klusie rūķu soļi, grupiņās ir dzirdamas ziemassvētku dziesmas, dzejoļi, stāsti, kā arī smaržo piparkūkas. Ziemassvētku vecītis arī apciemoja mūs, atnesot vēstules no tālās Lapzemes ar dažādiem labiem darbiem, kurus mums vēl ir jāpaspēj izdarīt līdz ziemassvētkiem.

 • Latvijas Veselības sporta nedēļa 2021 ''Rozītē''.

  Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi.

  Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs

  Arī mūsu iestādē ''Rozīte'' laikā no 22. novembra līdz 28. novembrim pirmsskolas skolotājas Jeļenas Livčas un Gunitas Gabrānes vadībā, grupiņā ,,Zvaniņi’’, norisinājās Latvijas Veselības sporta nedēļa! Katru dienu bērni iesaistījās kādā fiziskā aktivitātē – leca jautrās klasītes, vingroja, leca ar lecamauklām un nedēļas noslēgumā tika organizētas sportiskas stafetes bērniem ‘’Piedzīvojums mežā’’, pasākuma laikā bērniem tika piedāvātas dažādas stafetes ar šķēršļiem. Bērni vingroja ar nūjiņām, veica dažādus uzdevumus šķēršļu pārvarēšanā, saņēma diplomus un pārsteiguma balvas, kā arī guva pārliecību par sporta nozīmi veselīga dzīvesveida veicināšanā.

 • Lāčplēša diena ''Rozītē'' 2021.

  Lāčplēša diena ir nacionālas nozīmes piemiņas diena par godu kritušajiem varoņiem, kuri cīnījās par Latvijas brīvību. Ik gadu tā tiek svinēta 11.novembrī. Lāčplēša dienā tradicionāli notiek dažādi pasākumi-lāpu gājiens, svecīšu aizdedzināšana, militāra parāde. Atzīmējot šos svētkus savā pirmsskolas iestādē „Rozīte”, mēs izrādījām godu tiem cilvēkiem, kuri aizstāvēja mūsu valsts brīvību. Gatavojoties svētkiem, mēs rotājām grupas ar latvju tautas simboliem, pedagogi stāstīja bērniem par 11.novembri. Svētku norisei pulcējāmies bērnu dārza pagalmā, lai svinīgi iedegtu svecītes veltījumu šai dienai. Tajā pašā laikā mēs kopā novēlējām labus vārdus savai valstij. Pasākuma laikā mūsu pedagogi organizēja sacensības bērniem, kurās viņi nodemonstrēja savu stiprumu, veiklumu, komandas garu un parādīja visiem, ka mūsu iestādē aug spēcīgi, veseli Latvijas patrioti, nākamie valsts aizstāvji. Lāčplēša dienas atzīmēšana ļoti patika visiem dalībniekiem un iedvesmoja bērnus uz dažādiem radošiem darbiem. Mēs gribam izteikt pateicību mūsu audzēkņu vecākiem par atbalstu svecīšu nodrošināšanā un priecējamies par iespēju piedalīties Lāčplēša dienas svinēšanā, tradīciju stiprināšanā un saglabāšanā, kā arī sirsnīgi pateicamies mūsu pedagogiem par izcilajām idejām un kvalitatīvu darbu bērnu audzināšanā.

 • Putras diena.

  Putra kājas apāvusi

  Pie bērniem ciemos iet.

  Piesargies tu, putriņ’,

  Ka bērniņi neapēd.

  10. oktobrī „Rozītes” audzēkņi brokastīs mielojās ar gardu, jo gardu putru, jo tika atzīmēta Starptautiskā Putras diena.

  Pēc tam grupu bērni piedalījās Putras stundā, kura iesākās ar augļu rotāšanu un sarunām par tās vērtīgumu. Bērniem arī tika piedāvāts izpētīt dažādu putru graudiņus un to nozīmi.

  Ēdīsim putras un būsim stipri, un veseli!

 • ,,Cūkmena detektīvi''.

  14. oktobrī mūsu iestādes grupu ” Podziņas” apciemoja Cūkmens un uzdāvināja metodiskus materiālus programmas “Cūkmena detektīvi” īstenošanai. “Cūkmena detektīvi” ir AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem! Sīkāk par programmu var uzzināt mājas lapā www.cukmens.lv