Aktualitātes

 • Sadarbības pasākumi starp skolu un pirmsskolu

  Katru gadu septembrī mūsu iestādē vienojas dažādu sākumskolu pedagoģi un stāsta vecākiem par savas skolas gaitām. Turpinot iesākto sadarbību mēs cenšamies stiprināt mūsu saites un rīkojam dažādus apmaiņas pasākumus.
 • Ceļojums uz "Ceriņu" bibliotēku.

  Katru gadu vecākās un sagatavošanas grupu bērni nāk ciemos pie grāmatām. Laipnie un atsaucīgie bibliotekāri ļoti viesmīlīgi uzņem mums savās telpās ar pārsteidošiem pasākumiem.
 • Mazo sportistu piedzīvojums!

  Mūsu iestādē katru gadu notiek sporta svētki mazajiem rezgaļiem, kur viņi dodas dažādos piedzīvojumos un jautri pavada laiku dažādās kustību aktivitātēs. Galvenais mūsu pieaugušo uzdevums ir pozitīvi ievadīt bērnus sporta pasaulē, lai nākotnē mūsu brašuļi izaugtu stalti, sportiski attīstīti bērni.
 • Jautrās rotaļnodarbības mūsu pirmsskolniekiem

  Ik ceturksni mūsu izglītības iestādē notiek izklaidējošas rotaļnodarbības mūsu mazajiem pirmsskolniekiem. Rotaļnodarbībās pedagoģi attīsta bērniem runu, uzmanību, sensoriku, atmiņu. Liela nozīme ir videi, kurā bērns atrodas. Bērni apgūst apkārtējo pasauli un iegūst pieredzi no apkārtējās vides - pieaugušajiem un viņu savstarpējām attiecībām; par lietām un to sakārtotību, sabiedrības un lietu mijiedarbību. Ja vide ir attīstoša, tad tajā bērns var būt pārveidotājs, radītājs.
 • Brīnumkoki

  Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz.

  Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņas spožumu liec!

  Laimīt mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!

  Laimīt, Tu svētkos nāc arā pati un svētība visiem mums būs!

 • Daudz Laimes "Rozīte"

  7. decembrī Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde "Rozīte" svinēja savu 45. gadu jubileju ar svētku koncertu, uz kuru tika aicināti darbinieki, kuri nostrādāja ilgus gadus mūsu iestādē.
 • Zinību diena 23.Pirmsskolas izglītības iestādē

  Visās skolās ieskanējās pirmais skolas zvans, bet pie mums zinību dienā atnāca jautrais „klauns” un dakteris „Ai, kā sāp”. Bērni jautri līksmoja ar negaidītajiem viesiem. Tika sagatavotas dejas, konkursi, dziesmas un pārsteigums, lielais konfekšu grozs. Kā mēs jautri pavadījām zinību dienu varat paskatīties mūsu fotogaleriju.

 • Vasaras prieki 23. Pirmsskolas izglītības iestādē

  Katrs bērns ir brīnums ar to vien, ka viņš ir viens tāds šai pasaulē, spilgts un darboties gribošs. Katrs mēs esma dabas sastāvdaļa un pilnveidojot savus dabas dotos talantus ( zīmējot, dziedot, dejojot, sportojot utt.), mēs attīstām sevi un redzam bagātāku pasauli sev apkārt. Vasara ir tas laiks, kad varam racionāli savienot bērnu radīt un darbotiesprieku ar pilnvērtīgu atpūtu un izklaidi.