Aktualitātes

 • KONKURSS “MANAS ĢIMENES LIELDIENU OLA”.

  Vienības nams aicina piedalīties radošo instalāciju konkursā

  “Manas ģimenes Lieldienu ola”

  Ēd, vistiņa, kviešu graudus,

  Dēj oliņas Lieldienām.

  Daudz bij man bāleliņu

  Baltu olu ēdājiņu.

  Ziemas sals sāk atkāpties un jau ir jūtama pavasara siltā dvesma, un jau pavisam drīz mēs sagaidīsim Lieldienas. Līdz ar to Vienības nams aicina daugavpiliešus iesaistīties radošo instalāciju konkursā “Manas ģimenes Lieldienu ola”.

  Konkursa dalībnieki ir aicināti no dažādiem materiāliem veidot Lieldienu olu, kas atspoguļo Lieldienu tradīcijas viņu ģimenē, kā arī radošā vēstījumā to prezentēt (pasakas, dzejoļa, dziesmas vai kādā citā brīvi izvēlētā formā). Video ilgums līdz 1 minūtei.

  Instalācijas izmēri un izmantotie materiāli – pēc dalībnieku brīvas izvēles.

  Savus video jāaugšupielādē datu glabāšanas platformāwww.failiem.lv, saite uz video jāiesūtaleonova@vienibasnams.lvlīdz 15.martam.

  Iesūtītie materiāli tiks publicēti Vienības nama mājaslapā un Facebook kontā.

  Radošākā video autori tiks apbalvoti ar Vienības nama specbalvu. Rezultāti tiks paziņoti 1.aprīlī.

  ________________________________________________________

  Informācija:www.vienibasnams.lv

 • Informācija vecākiem!

  MK rīkojums Nr.655 nosaka, ka no 2021.gada 16. marta darbu turpinās bērnudārzi, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē vai darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestāde paļaujas uz izglītojamo vecāku personisko atbildību, nepieprasot papildus nekādu apliecinājumu.

  Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.

  Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests.

 • Aicinām piedalīties atbalsta programmā ''Stop 4-7''.

  Aicinām piedalīties atbalsta programmā „STOP 4-7”

  Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

  Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

  Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver:

  2 izvērtēšanas konsultācijas

  10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā otrdienās no plkst. 9:00-15:00)

  10 vakara nodarbības vecākiem (viena nodarbība nedēļā no plkst. 16.00 – 18.00)

  4 nodarbības ar bērnu pedagogiem

  individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

  Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

  Nodarbības notiks:

  Kad?No 11.05.2021. – 13.07.2021.

  Kur?J.Raiņa Daugavpils 6.vsk “TOY spēļu centrā-bibliotēkā”, adrese: Komunālā ielā 2.

  Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi koordinatoram:Tatjanai Maņkovskai, Jūsu pašvaldībā e-pasts:tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv, t.nr. 27066595 līdz 2021.gada 1.aprīlim.

 • Meistarklase sadarbībā ar ''Art-Zaiceva''.

  3. martā mūsu izglītības iestādē ''E-twinning'' projekta ietvaros par kokiem''' Kreatywny, samodzielny i innowacyjny przedszkolak. Zabawy w nurcie pedagogiki Freinetowskiej i Froeblowskiej'', notika ''Art - Zaiceva'' meistarklase 4-5.gadus veciem bērniem. Šajā projektā piedalījās 6. grupas pedagogi Nataša Sahane, Inga Utāne un bērni.

  Bērni skolotājas Aļonas Savickas pavadījumā gleznoja kokus četros gadalaikos. Šī projekta mērķis ir veidot bērnu ekoloģisko kultūru vērojot, atklājot veidot estētiskās izjūtas. Koki mūs iekļauj katru dienu, bet tam gandrīz nepievērš uzmanību. Koki nerunā, nevar pārvietoties kā dzīvnieki vai cilvēki. Bet koki ir dzīvības un spēka simbols. Koki aug un mirst sniedz mums prieku un aizsargā mūsu veselību. Tomēr bērni bieži dara tiem pāri lauž zarus, plosa mizu, plūc lapas. Kokos dzīvo arī dažādi kukaiņi, tur mīt dzīvība kura jāsargā. Tāpēc ļoti svarīgi ir dot bērniem zināšanas par to, kāpēc koki klusē, kāda ir to nozīme dabai un cilvēkam.

  Rotaļnodarbībā bērni iemācījās jaunus gleznošanas paņēmienus un guva lielu prieku par paveikto darbu.

  Mūsu iestādes administrācija izsaka sirsnīgu pateicību visiem kuri iesastījās šajā aktivitātē!

 • Projekta „DARBĪGĀS KOPIENAS” gadu mijas aktualitātes Daugavpils kopienā.

  Ar sniegotu ziemas baltumu ir sācies jaunais 2021.gads un projekta „Darbīgās kopienas” Daugavpils kopienas aktīvisti var lepoties, ka gadu mijā ir radoši pastrādājuši un paveikuši dažādus labus darbus.17.decembrī un 21.decembrī projektā iesaistīto Daugavpils pašvaldības iestāžu darbinieki Zoom platformā darbojās tiešsaistes nodarbībā/meistarklasē „Neirografika”, kur neirografikas instruktores un estētiskā kouča Elīnas Dutkevičas vadībā apguva jaunu, interesantu, apzinātās zīmēšanas tehniku, kas strauji iegūst popularitāti visā pasaulē.Visu decembri projekta aktīvisti – bērni, pedagogi, iestāžu darbinieki, ģimenes – veidoja Ziemassvētku un Jaungada virtuālos apsveikumus un koncertu vientuļajiem senioriem akcijā „Sasildīsim sirdis!”. Apsveikumu bija tik daudz, ka no tiem tika izveidoti veseli četri video sižeti. Gadu mijā šie apsveikumi tika nosūtīti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā dzīvojošajiem senioriem, Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles „Kalupe” iemītniekiem, kā arī Daugavpils pašvaldības iestādes Sociālais dienests Sociālās patversmes un Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem un senioriem. Fragmentus no virtuālajiem apsveikumiem un koncerta varat skatītPIELIKUMĀ.

  Decembrī Daugavpils kopienā norisinājās arī labdarības akcija "Sasildīsim ķepas!", kuras laikā iestāžu darbinieki un klienti, izglītojamie, vecāki, ģimenes ziedoja Daugavpils Dzīvnieku patversmes dzīvniekiem lietotas, tīras segas un matračus, avīzes, pašdarinātas un pirktas rotaļlietas, barības bļodas un daudz kārumu.

  Gada noslēgumā kopienas dalībnieki varēja radoši izpausties akcijā/konkursā "Darbīgo kopienu konfekšu papīra dizains". Kopienas aktīvisti, iestāžu izglītojamie, ģimenes un darbinieki bija aicināti radīt konfekšu papīra dizainu Daugavpils Darbīgo kopienu Resursu centra vajadzībām (tajos paredzēts iepakot konfektes kopienas draugu un sadarbības partneru iepriecināšanai un nākotnes pasākumu tējas paužu organizēšanai). Pavisam tika iesūtīti 13 dizaina varianti, kurus varat apskatītPIELIKUMĀ. Darbus vērtēs Izglītības iniciatīvu centra un British Council pārstāvji un izvēlētais dizains tiks paziņots vēlāk.

  Paldies visām projektā iesaistītajām un aktīvajām iestādēm, to darbiniekiem, bērniem un ģimenēm, kuras piedalījās decembra aktivitātēs: Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Ceriņu bibliotēka, Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 11.pamatskolai, Daugavpils 15.vidusskolai, Daugavpils Bērnu un jauniešu centram „Jaunība” un Daugavpils pašvaldības iestādes Sociālais dienests Ģimenes atbalsta centram/patversmei.Projektu „Darbīgās kopienas” Latgales pašvaldībās īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta partneris un līdzfinansētājs ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Projekta “Darbīgās kopienas” galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību, plānojot un organizējot iedzīvotājiem saistošas aktivitātes, kuras dod labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmē vietējās kopienas ikdienu.

 • Ja nepieciešams atbalsts krīzes situācijā vai nedrošā brīdī.

  Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, bet ir svarīgi darīt visu, lai palīdzētu sev un līdzcilvēkiem tikt galā ar negatīvajām emocijām.

  Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.

  08012021_Ja nepieciesams atbalsts krizes situacijā vai nedrošā brīdī.doc.

  0772b51b-f2b4-4ad2-9948-2714162b8j9.pdf

 • Konkurss ''Zoo pasaka''.

  2020.gada nogalē mūsu 8. grupas audzēkņi aktīvi piedalījās Ziemassvētku zīmējumu konkursā “ZOO pasaka”, kuru rīkoja biedrība «Radošā Laboratorija» un «Latgales Dizaina biedrība» sadarbībā ar Latgales zooloģisko dārzu ar informācijas portāla grani.lv un kanāla LRT + atbalstu.

  Par dalību konkursā mūsu mazie gleznotāji saņēma diplomus par oriģinālu ideju un skaistu darbu.

 • Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

  Kaut kur sniegi, kaut kur sniegi,Kaut kur balti sniegi snieg.Mežā katram egles zaramBalta pārslas zvaigzne tiek.

  Dārgie vecāki un bērni!

  Novēlam sirdī gaišus Ziemassvētkus. Patīkamiem notikumiem piepildītu Jauno 2021. gadu!

  23.pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs!

 • Drošības pasākumi vispārizglītojošajās izglītības iestādēs līdz 2021.gada 11.janvārim.

  Ir stājušies spēkā jauni drošības pasākumi Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, kuru darbības laiks ir līdz 2021.gada 11.janvārim.

  No š.g.27.novembra arī 5.-6.klases mācās attālināti, klātienē mācību process drīkst notikt tikai pirmsskolā un 1.-4.klasēs, bet no 30.novembra stājies spēkā nosacījums, ka skolās mācību procesa laikā jānodrošina ne mazāk kā 3 kvadrātmetri uz 1 skolēnu, un pedagogiem jālieto sejas maskas gan stundās, gan ārpus tām, savukārt no 3.decembra pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas.

  Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai individuāli, savukārt sportā no 3.decembra sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai divatā ar treneri, bet grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām.

  Pēc ziemas brīvlaika, no 2021.gada 4.janvāra, 1.-4.klašu skolēniem, tāpat kā skolotājiem, mācību stundās un ārpus tām jālieto sejas maskas. Maskas bērni var nelietot īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar veselības stāvokli. SPKC speciālisti atzinuši, ka masku nēsāšana ir efektīvāka, ja skolās paralēli tiek ievērota nepieciešamā distance.

  Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, vecākus un bērnus ar sapratni izturēties pret jauno prasību par sejas maskas nēsāšanu izglītības iestādēs un citiem drošības pasākumiem. Vīrusa nekontrolēta izplatība sabiedrībā prasa aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju dzīvību un var novest pie nopietnām ekonomiskām sekām. Pandēmija ir ietekmējusi visas dzīves sfēras, tāpēc pieņemtos principus visiem kopā atbildīgi jāievēro savā ikdienā! Atcerēsimies, ka šobrīd ierobežojumi ir noteikti līdz 11.janvārim, un tikai no mums katra paša būs atkarīgs, vai jaunā gada pirmajā mēnesī mums izdosies pamazām sākt atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

 • Sveicam Latvijas svētkos!

  Kur zemi lai krāšņāku rastu,kam skaistākas dziesmas lai dzied,kā zemi pie dzintara krasta,kā zemi, kur ābeles zied.

  Tā zeme ir dzimtene mana,te izaugt un dzīvot man ļauts.Ik puķe tās vārdu man zvana,šo zemi par Latviju sauc.(Anna Sakse)

  Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija sirsnīgi sveic ikvienu no jums Latvijas valsts svētkos!