Aktualitātes

 • Drošības pasākumi vispārizglītojošajās izglītības iestādēs līdz 2021.gada 11.janvārim.

  Ir stājušies spēkā jauni drošības pasākumi Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, kuru darbības laiks ir līdz 2021.gada 11.janvārim.

  No š.g.27.novembra arī 5.-6.klases mācās attālināti, klātienē mācību process drīkst notikt tikai pirmsskolā un 1.-4.klasēs, bet no 30.novembra stājies spēkā nosacījums, ka skolās mācību procesa laikā jānodrošina ne mazāk kā 3 kvadrātmetri uz 1 skolēnu, un pedagogiem jālieto sejas maskas gan stundās, gan ārpus tām, savukārt no 3.decembra pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas.

  Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai individuāli, savukārt sportā no 3.decembra sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai divatā ar treneri, bet grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām.

  Pēc ziemas brīvlaika, no 2021.gada 4.janvāra, 1.-4.klašu skolēniem, tāpat kā skolotājiem, mācību stundās un ārpus tām jālieto sejas maskas. Maskas bērni var nelietot īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar veselības stāvokli. SPKC speciālisti atzinuši, ka masku nēsāšana ir efektīvāka, ja skolās paralēli tiek ievērota nepieciešamā distance.

  Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, vecākus un bērnus ar sapratni izturēties pret jauno prasību par sejas maskas nēsāšanu izglītības iestādēs un citiem drošības pasākumiem. Vīrusa nekontrolēta izplatība sabiedrībā prasa aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju dzīvību un var novest pie nopietnām ekonomiskām sekām. Pandēmija ir ietekmējusi visas dzīves sfēras, tāpēc pieņemtos principus visiem kopā atbildīgi jāievēro savā ikdienā! Atcerēsimies, ka šobrīd ierobežojumi ir noteikti līdz 11.janvārim, un tikai no mums katra paša būs atkarīgs, vai jaunā gada pirmajā mēnesī mums izdosies pamazām sākt atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

 • Sveicam Latvijas svētkos!

  Kur zemi lai krāšņāku rastu,kam skaistākas dziesmas lai dzied,kā zemi pie dzintara krasta,kā zemi, kur ābeles zied.

  Tā zeme ir dzimtene mana,te izaugt un dzīvot man ļauts.Ik puķe tās vārdu man zvana,šo zemi par Latviju sauc.(Anna Sakse)

  Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija sirsnīgi sveic ikvienu no jums Latvijas valsts svētkos!

 • Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

  Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

  Sākoties klātienes mācībām, Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests saņēmis vairākus jautājumus par to, kā skolām un vecākiem jārīkojas, ja bērnam ir iesnas vai citas elpceļu infekcijas pazīmes.

  Lai novērstu nepamatotu slogu vecākiem un ģimenes ārstiem, Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Veselības ministrija aicina skolas nepiemērot pārmērīgus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, rēķinoties ar to, ka bērni rudenī bieži mēdz slimot ar citām augšējo elpošanas ceļu infekcijām. Līdz ar to vecākiem saprātīgi jāizvērtē iespējamie riski, lemjot par bērna došanos uz skolu vai konsultācijām ar ģimenes ārstu.

  Vecāki tiek aicināti katru rītu, pirms vest bērnu uz izglītības iestādi, novērtēt bērna veselības stāvokli – vai bērns jūtas labi, vai bērnam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus u.tml.

  Ja bērnam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, pirmkārt ir jāizvērtē, vai bērnam ir bijuši riski inficēties ar Covid-19, piemēram, bērns pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid-19 izplatības risku vai, iespējams, bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir saslimis).

  Pilns Veselības ministrijas vēstules teksts.

  Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

 • Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!

  Ik skolotājs ir burvis,

  Jo sirdis atslēgt māk,

  Lai tajās labestība

  Un mīlestība nāk.

  Ik skolotājs ir burvis

  Un eņģelis mazliet,

  Jo, zināšanas sējot,

  cauri gadsimtiem spēj iet.

  /M. Bārbele/

  Sirsnīgi sveicam mūsu iestādes pedagogus Skolotāju dienā!

 • Smilšu figūru konkurss 2020.

  Rotaļas smilšukastē ir ļoti iecienītas vasaras laikā. Darbojoties ar smiltīm attīstās bērnu pirkstu sīkā motorika, intensīvāk notiek izziņas procesu attīstība, paaugstinās bērna motivācija darboties. Smiltīm piemīt brīnišķīga īpašība pazemināt negatīvo psihisko enerģiju. 22.jūlijā mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' notika ''Smilšu figūru konkurss 2020''. Pedagogi kopā ar bērniem veidoja dažādas interesantas figūras savās smilšukastēs. Savā darbā bērni izmantoja ne tikai smiltis, bet arī dažādus dabas materiālus un atribūtiku. Konkursa noslēgumā pirmo vietu ieguvējiem tika pasniegtas sulu paciņas, bet pārējie saņēma pateicību rakstus par izcilu piedalīšanos konkursā. Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām un bērniem par atjautīgumu un radošumu!

 • BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ: 5 JAUTĀJUMI, KAS JĀPĀRRUNĀ AR BĒRNIEM.

  Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

  1.Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

  Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme „Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

  VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

  2.Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112?

  Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.

  Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

  3.Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

  Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

  Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

  4.Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik ilgi?

  Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērni regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs prom.

  Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.

  5.Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

  Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.

  VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

  VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

 • Kopā mēs visu varam.

  Mūsu iestāde ‘’Rozīte’’ kopš 2019. gada ir iesaitījusies projektā ‘’Darbīgās kopienas’’, kas tiek īstenots sadarbībā ar British Council pārstavniecību Latvijā. Mūsu uzdevums ir iesaistīt vecākus, bērnus , darbiniekus dažadās brīvprātīgās aktivitātēs un aktīvi sadarboties ar Ķīmiķu rajona organizācijām un iestādēm. Projekta ietvaros tika atvērts bērnu un jauniešu centrs ‘’Mezgls’’, kurš atrodas ļoti tuvu mūsu iestādei uz kuru bērni var iet savā brīvajā laikā un darboties kopā ar vecākiem. Mūsu pilsētai Daugavpilij šogad ir 745.gadi, tāpēc mūsu iestādes vecāki, darbinieki un bērni mūsu pilsētai dāvināja dāvanas – tika izveidotas puķu dobes pie ‘’Gulbju laboratorijas’’ un ‘’Ceriņu bibliotēkas’’, kā arī pagalmos pie vientuļo pensionāru logiem. Vecāki ar bērniem pagalmos un pie centra ‘’Mezgls’’ zīmēja pilsētas simbolu kaijas. Aktivitātes turpināsies līdz 2021. gadam.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu darbiniekiem, vecākiem un bērniem par aktīvu iesaistīšanos projektā.

 • Sveicam Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

  1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī ''Rozītes'' bērni priecājās īpašā šai dienai veltītā pasākumā. Aktivitātes tika rīkotas katrai grupai atsevišķi, kurās bērni dejoja, dziedāja un zīmēja skaistus zīmējumus uz asfalta.

  Bērnu aizsardzības dienas aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu, speciāli bērniem veltītu svētku veidā tika atzīmēta 1950.gadā.

 • Šogad aiziet uz skolu ''Rūķīšu'' un ''Varavīksnes'' grupu bērni.

  29. maijā mūsu ''Rozītē'' šogad notika izlaidums sagatavošanas grupu bērniem jaunā formātā. Izlaiduma balles sakarā ar Covid 19 situāciju Latvijā notika bez vecāku līdzdalības.

  Protams, neizpalika apsveikumi, mazi pārsteigumi, novēlējumi, dāvanas un garšīgi našķi. Bērni izlaidumā skandināja dziesmas dzejoļus un tika organizētas dažādas aktivitātes bērnu radošumam, kā arī saņēma medaļas par pirmsskolas pabeigšanu. Bērni atstāja mūsu bērnudārzam jauku pārsteiguma dāvanu- koku, kuru kopā ar bērniem iestādījām iestādes teritorijā, lai bērni ejot uz skolu garām mūsu iestādei ik gadu vērotu, kā tas aug kupls un stalts.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām Anitai Staskevičai, Inārai Filipskai, Valentīnai Grigorjevai, Tatjanai Ivanovai un auklītēm Ludmilai Semjonovai, Gaļinai Teležnikovai par izcilu bērnu sagatavotību skolas gaitas uzsākot.

  Novēlam saviem mazajiem audzēkņiem jaukas, mīļas, atsaucīgas skolotājas uzsākot kompetenču pieejas īstenošanu skolās!

 • Sargāsim sevi un citus! Būsim veseli!

  Šobrīd Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam.

  Šajā laikā cilvēkiem piemēroti drošības pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams ierobežot vīrusa izplatību. Mūsu uzdevums ir ievērot šos piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem ne tikai pret sevi, bet arī līdzcilvēkiem. Liela daļa iedzīvotāju šo laiku pavada mājās ar saviem bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā pieskatītu tos bērnus, kuru vecāki paši to nevar nodrošināt.

  Rūpējoties par iestādes darbinieku aizsardzību, viens no ieteikumiem ir lietot sejas masku, bet diemžēl, tās šobrīd nav pieejamas. Tāpēc mūsu šuvēja Ņina Daņilova un auklīte Ludmila Ivanova maskas pagatavo pašu spēkiem, lai mazinātu risku infecēties, izveidojot papildus barjeru virs elpceļiem.

  Neaizmirsīsim, ka maska palīdzēs vien tad, ja izmantosim kombinācijā ar regulāru roku mazgāšanu un riskam pakļauto virsmu dezinficēšanu.

  Sargāsim sevi un mums viss izdosies!