Mākslas darbi no otrreizējām izejvielām

18.aprīlī Daugavpils 23. Pirmsskolas izglītības iestāde „Rozīte” aicināja uz Metodisko apvienību „Mākslas darbi no otrreizējām izejvielām”, kurā piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un skolotāji. Pirmsskolas izglītības skolotājas aicināja kolēģus uz atklātām nodarbībām, kuru laikā dalījās pieredzē dažādu otrreizējo  materiālu  izmantošanu pirmsskolā un to pārveidošanu mākslas darbos.  Kā arī varēja skatīt izstādi „otrreizējo materiālu brīnumainās pārvērtības”.

Izrādījās, ka iepakojumam ne vienmēr ir jāpārsvēršas par atkritumiem. Iepriekšējais darbs ar bērniem tika veltīts otrreizēji pārstrādātas mukulatūras pielietojuma izpētei. Skolotājas bērniem ļoti daudz stāstīja par mūsu dabas krāšņumu, un kā to mums visu saglabāt. Kas notiek ar zivīm, ja piesārņo ūdeni, kas notiek gaisā ja dedzina plastmasas pudeles utt. Līdz ar to, pakāpeniski  nākot pie slēdziena, ka ar tēlotājdarbības dažādiem paņēmieniem mēs plastmasas trauciņus, sulas pakas un dažādus iepakojumus varam pārvērst  rotaļlietās, dzīvnieciņos un transporta veidos, kā arī ļoti skaistos puķu pušķos.

Ļoti aktīvi mūsu darbībā iesaistījās arī bērnu vecāki, kuri kopā ar saviem bērniem veidoja dažādus darbiņus no sulas pakām, kārbām, pudelēm. Mūsu pirmsskolas skolotājas uztaisīja  pie iestādes ieejas brīnišķīgu  „eko pilsētiņu”.  Iesākto darbu mēs aktīvi turpināsim realizēt, jo bērniem jāaudzina ekoloģiskā sapratne jau pirmsskolas vecumposmā,  un mūsu dabas krāšņums ir jāsaglabā.