APU programma

Cienījamie vecāki!

Kopš 2017. gada mūsu Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē tika ieviesta APU programma /Atbalsts pozitīvai uzmanībai/. 

Programmas mērķi:

- Veicināt pozitīvu uzvedību.

- Attīstīt emocionālo inteleģenci.

- Attīstīt bērnos cieņu, drošumu, atbildību.

Ieguvumi:

- Bērni labāk uzvedīsies, gūs veiksmīgu saprasšanos ar skolotājiem un vienaudžiem.

- Iemācīsies risināt problēmas mierīgā ceļā.

 - Varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki.

- Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus.

Atbalsts pozitīvai uzvedībai:

-Iestādē ir skaidra uzvedības etiķete.

- Uzvedības etiķete ir saistīta ar drošību, atbildību un cieņu.

- Iestādes audzēkņi kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības etiķeti.

- Audzēkņi varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību.

- Visi iestādes darbinieki vienoti reaģēs uz uzvedības etiķetes pārkāpumiem.

Lūgums vecākiem, lai programma īstenotos mūsu iestādē:

- Jūs saņemsiet informāciju ( iestādes interneta vietnē www.mazarozite.lv un grupas informācijas stūrītī).

- Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot uzvedības etiķeti, pārrunāt tos mājās, sadarboties ar skolotājiem.

- Iestādes audzēkņi kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības noteikumus.

-Audzēkņi varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību.

- Visi iestādes darbinieki vienoti reaģēs uz uzvedības etiķetes pārkāpumiem.

APU programmas noteikumi iestādē:

Uzvedības noteikumi 23.pirmsskolas izglītības iestādē..docx

Uzvedibas noteikumi garderobē.docx

Uzvedības noteikumi rotaļnodarbību laikā.docx

Uzvedības noteikumi ārpus rotaļnodarbību laika..docx

Uzvedības noteikumi tualete.docx

Uzvedība mūzikas nod..docx

Uzvedības noteikumi ārpus bērnudārza teritorijas..docx

Uzvedības noteikumi pastaigā.docx

Uzvedības noteikumi ēdienreižu laikā..docx

Uzvedības noteikumi klusās stundas laikā..docx

Disciplinesanas_kartites.pdf

Ja mēs cienīsim viens otru un mācīsim cienīt, mūsu nākamā paaudze būs laimīga, droša un atbildīga.