Latvijas Veselības Sporta nedēļa 2022.

Veselības nedēļa jeb MoveWeek ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

 Mūsu iestāde šajā pasākumā piedalās jau kopš 2019.gada. Šogad sadarbībā ar 26. pirmsskolas izglītības iestādi grupiņu ''Bitītes'' notika ''Jautrās stafetes''.  Pasākuma laikā bērni sacentās ātrumā, spēkā un orientēsanās spējās. Kopumā šogad ''Latvijas Veselības Sporta Nedēļā'' piedalījās 43 dalībnieki pasākumā un 150 bērni grupās vingroja,skrēja, dejoja. Noslēgumā katram bērnam tika pasniegts diploms un medaļa par piedalīšanao pasākumā. Prieks par paveikto un galvenais, ka bērni smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām aktivitātēm. Cerēsim, ka Veselības nedēļā gūtā informācija mums visiem palīdzēs būt veseliem!

  Paldies pasākuma organizatoriem skoltājām Karīnai Visockai, Ingai Utānei un Jeļenai Solovejai par idejām un ieguldīto darbu.