Miķeļdienas gadatirgus 2022.

  Mūsu iestādē ''Rozīte'' jau vairākus gadus par tradīciju ir kļuvis Miķeļdienas gadatirdziņš. No paša rīta grupiņās valdīja liela rosība un radošs satraukums, bērni un skolotājas gatavojās lielajam Miķeļdienas gadatirgum uz kuru bija ielūgti arī vecāki. Šogad tas norisinājās iestādes teritorijā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas tradīcijām. Pasākuma vadītājas pastāstīja bērniem par Miķeļdienu. Ciemos bija ieradies arī pats'' Miķelis'', ''Rūķis'' un ,,Zirgs'' kuri ar bērniem spēlēja dažādas jautras rotaļas. Caur kopīgām dziesmām, jautrām dejām, rotaļām un mīklu minēšanu bērni iepazina latviešu tautas tradīcijas. Pasākuma nobeigumā visi svinīgi devās uz savām verandām baudīt tēju ar dažādie saldumiem. Vecāki ar bērniem un pedagogiem neformālā gaisotnē apsprieda bērnu veiksmīgas audzināsanas un izaugsmes jautājumus. Šajā pasākumā arī notika iestādes padomes un administrācijas tikšanās reize. Vadītājs V.Vasiļjevs  kopā ar iestādes padomi devās nelielā ekskursijā pa iestādes teritoriju ar mērķi iepazīstināt par paveikto darbu. Šī gada laikā teritorijā tika ierīkotas; ''Baskāju taka'', ''Satiksmes iela', ''Kāpēcīšu skola'' un ''Saules paļava'', bērnu kvalitatīvākai izglītošanai.

        Iestādes administrācija izsaka sirnīgu pateicību visiem darbiniekiem, pedagogiem un vecākiem par pasākuma organizēšanu un labvēlīgo attieksmi pasākuma organizēšanā.