Mūsu ''Rozītei'' 55.

Daugavpils 23 PII “Rozīte” skaistajā, pirms ziemassvētku laikā iestādes telpās un teritorijā svinēja 55 gadu jubileju.

''Rozītes'' 55 gadi ir bagāti ar interesantiem notikumiem – svinēti interesanti svētki, organizēti dažādi pasākumi, bērni mācījušies, guvuši zināšanas un prasmes un visus šos skaistos gadus  bērnudārza telpās nerimstīgi čalo bērnu balsis. Šajos gados notikušas daudz lielākas un mazākas pārmaiņas gan vadītāju un darbinieku ziņā, ēkas un teritorijas vizuālās pārvērtības un protams bērni, kas katru gadu nāk un iet un atnes mums tik daudz jauna un interesanta.

Svētku ietvaros, tika organizēti dažādi pasākumi – grupu skolotājas stāstīja bērniem par bērnudārza dažādiem notikumiem – kādus svētkus svinam, par pasākumiem. Radošajā dienā bērni – gatavoja apsveikumu bērnudārzam dzimšanas dienā, bērnu veidotie apsveikumi rotā bērnudārza telpas.

Liels paldies visiem bērnudārza vecākiem par atbalstu, ieinteresētību, ka arī “Rozītes” kolektīvam, kuri iesaistījās šo fantastisko pasākuma plānošanā, organizēšanā!

Mīļo dārziņ! Esi varens kā nekad! Mirdzi un iedvesmo mūsu mazo iemītnieku sirsniņas!