Mūsu tradīcijas

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē pedagoģi ar bērniem svin svētkus, lai godinātu latviešu un krievu tautas  tradīcijas un pilnveidotu bērnu zināšanas par valsts kultūru.

Mēs pulcējamies kuplā saimē lai nosvinēt...

18. novembra svētkus

Līgo, līgo Jānīti!

Lielā diena klāt!

Miķelītis bagāts vīrs

Masļeņica