Projekta "Darbīgās kopienas'' ziņas.

Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena īsteno aktivitātes saskaņā ar kopienas partneru izveidoto aktivitāšu plānu 2023.gadam. Janvārī un februārī pievērsāmies putnu barotavu izgatavošanai, uzstādīšanai un putnu barošanai Ķīmijas apkaimē.

Šajā akcijā iesaistījās Ceriņu bibliotēka, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils pilsētas 20., 23., 21. un 26.pirmsskolas izglītības iestādes bērni, darbinieki un ģimenes. Barotavas tika izvietotas dažādās Ķīmijas apkaimes vietās – parkā pie Porohovkas, Stropu mežā, apkaimes māju pagalmos, iestāžu teritorijās, parkā pie Gubiščes ezera, pie Ceriņu bibliotēkas un citur. Barotavu uzstādītāji ir apņēmušies regulāri piepildīt barotavas, kamēr vien tas būs nepieciešams.

Izglītības iniciatīvu centra iniciatīva “Darbīgās kopienas” tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt vietējo kopienu izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Programma tiek īstenota sadarbībā ar vietējām organizācijām. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv. 

Daugavpils_Kimijas_apkaime_baro_putnus_2023.pptx