Rūdolfam Blaumanim 160.

 Atzīmējot R. Blaumaņa 160. gadadienu, mūsu 7, 8, 5 grupiņas audzēkņi apmeklēja Ceriņu bibliotēku veltītu pasakai "Velniņi draiskojas". Nodarbības laikā tika lasīti fragmenti no R. Blaumaņa pazīstamākās literārās pasakas "Velniņi", skatīti fragmenti no animācijas filmas. Velniņi bija paciemojušies arī bibliotēkā, tāpēc bērniem bija jāveic dažādi uzdevumi, lai labotu viņu nedarbus.
Nodarbības beigās iemācījāmies dziesmiņu no izrādes "Velniņi" un nodejojām kopīgu deju.
 Paldies bibliotēkas darbiniekiem par lielisko pasākumu!