Veselību veicinošie pasākumi ''Rozītē''.

 Visa gada garumā mūsu pirmsskolā vecākajās un sagatvošanas grupās notika dažādi pasākumi saistīti ar veselības veicināšanas izglītošanu bērniem un vecākiem. Bērni ar pedagogiem veidoja izzinošos plakātus par veselīgiem un kaitīgiem ēdieniem mūsu organismam. Notika sportiskie pasākumi, kuru mērķis audzināt bērniem veselīgus ieradumus, kā arī tika rīkotas atklātās rotaļnodarbības kurās bērni stāstīja saviem vecākiem par veselīgu dzīvesveidu, kopā tika gatavoti dažādi vitamīnu salāti, izstrādāts veselīga šķīvja modelis. Gupas arī organizēja ''Smaidu rītus'', ''Laimes dienu'', ''Putras dienu'' pastaigu lauciņos tika ierīkoti vitamīnu dārzi.  Esam gandarīti par paveikto darbu šajā mācību gadā, jo tas sniedza iedvesmu un daudz ideju, uzlabot un iemācīt bērniem un vecākiem par veselīga dzīvesveida sekmēšanu. Sirsnīgi pateicamies ''Veselīgas skolas'' koordinatoriem par izglītojošajiem materiāliem. pirmsskolai.